Utbildningar

Vi arrangerar utbildning till er och er personal i små eller större grupper.
Till era byggträffar kan vi i samarbete med er utbilda era kunder.

Kontakta oss för mer information, angående tid och plats.

Stockholm 08- 761 74 40
Malmö 046-25 85 21

Arne Thuresson Byggmaterial AB

Domnarvsgatan 21, Lunda Industriområde info@grabber.se

Stockholm

Tel: 08-761 74 40
Fax:08-761 60 27

Malmö

Tel: 040-21 02 30
Fax: 040-21 84 12

Copyright © 2016 Grabber Europe AB. All Rights Reserved.