Skruvguide

Användningsområde Åtgångantal
st/m2
bits
g308z-1008z g168-1168 13s-16s 20
pws33-80zth32-41 pws33-80zth32-41 pws33-80z 2020
pws47-80zpws47-80z pws33-80zpws33-80z pws33-80zpws33-80z 2020
pws 33-80zspån28-58z pws33-80z16j-18j pws 33-80z16jd-18jd 2020
spån28z 16j-19j 16jd-18jd 20
pts28-75z17s-18s pts28-75z17s-18s pts28-75z
pts28-75z pts28-75z pts28-75z 16
pts28-75z pts28-75z pts28-75z 20
pws33-110utu28-75trex45-115 pws33-110u16ju-19ju pws33-110u16jdwu-18jdwu 25-3525-3525-35
trf28-75trex45-115 25-3525-35
g31-33u gus25-32 gub25-31 20
pts48-75ukpws47-80u 1212
Arne Thuresson Byggmaterial AB

Domnarvsgatan 21, Lunda Industriområde info@grabber.se

Stockholm

Tel: 08-761 74 40
Fax:08-761 60 27

Malmö

Tel: 040-21 02 30
Fax: 040-21 84 12

Copyright © 2016 Grabber Europe AB. All Rights Reserved.